Bloki budowane ze standardowych płatów

Przewiduje się, że bloki budowane ze standardowych płatów będą miały następujące pojemności:- blok 1: 1,6-107 bitów- blok 2: 3,2• 107 bitów- blok 3: 6,4-107 bitów

– blok 4: 1,28-108 bitów.Blok 1 składałby się z 32 płyt, z których każda zawierałaby dwa standardowe płaty o łącznej pojemności pół miliona bitów. Linie X (w liczbie 512) przebiegałyby szeregowo przez wszystkie 64 płaty, linie Y (o łącznej liczbie 512) natomiast indywidualnie przez każdy płat. Schemat blokowy tej konfiguracji pokazano na rys. 8.10a.

Blok 2 składałby się również z 32 płyt, jednakże większych niż poprzednio. Każda płyta zawierałaby cztery standardowe płaty o łącznej pojemności jednego miliona bitów. Liczba linii X wynosiłaby 1024, z czego

przebiegałoby szeregowo przez wszystkie płaty po stronie lewej płyt, pozostałe 512 szeregowo przez wszystkie płaty po stronie prawej płyt. Linie Y (o łącznej liczbie 512) przebiegałyby szeregowo przez każdą parę płatów na powierzchni każdej płyty bloku (rys. 8.10b).

Blok 3 składałby się z 32 płyt. Każda płyta zawierałaby osiem standardowych płatów o łącznej pojemności dwa miliony bitów. Liczba linii X wynosiłaby 2048, z czego 512 przebiegałoby szeregowo przez każdy płat znajdujący się w jednym z kwadrantów bloku. Linie Y (o łącznej liczbie 1024) przebiegałyby szeregowo przez każdą parę płatów na powierzchni każdej płyty bloku (rys. 8.10c).

Blok 4 składałby się z 64 płyt. Każda płyta byłaby zbudowana identycznie jak w przypadku bloku 3. Liczby linii X i Y byłyby również takie jak poprzednio, jednakże linie Y przebiegałyby tutaj szeregowo przez wszystkie płaty na powierzchni każdej z 64 płyt bloku (rys. 8.1 Od).

Możliwe są również inne sposoby prowadzenia linii X i Y w poszczególnych blokach, umożliwiające niezależne i jednoczesne korzystanie z bloku pamięci za pomocą różnych układów adresowych, związanych np. z poszczególnymi kwadrantami bloku, czy nawet z mniejszymi fragmentami pamięci.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply