Charakterystyki szybkości przemieszczania domen cylindrycznych

Charakterystyki szybkości przemieszczania domen cylindrycznych: a) dla YFe03 b) dla TbFe03 i TmFe03 Zasada przesyłania domen cylindrycznych przedstawiona na rys. 9.12 umożliwia przesuwanie domeny między komórkami w całej płaszczyźnie ortoferrytu (rys. 9.15).

Przesyłanie domen za pomocą wirującego pola magnetycznego. Prze-mieszczanie domen może odbywać się również pod wpływem wirującego pola magnetycznego, współdziałającego z płaskimi elementami magnetycznymi nałożonymi na powierzchnię płytki ortoferrytu. Są to najczęściej elementy permalojowe w postaci litery I oraz litery T, wykonane tech-

Koncepcja układu przemieszczania domen cylindrycznych w płytce ortoferrytu niką napylania i fotochemigrafii. Przykład zastosowania takich elementów ilustruje rys. 9.16. Wymiary i wzajemne usytuowanie elementów odpowiadają średnicy domeny i założonej gęstości zapisu informacji. Wirujące pole magnetyczne Hs działa w całej płaszczyźnie xy ortoferrytu i magnesuje elementy permalojowe, których dodatnie bieguny magnetyczne (+) będą podążać za kierunkiem pola wirującego. Dla wyjaśnienia zasady przesyłania przyjmujemy, że domena ma ładunek ujemny. Będzie ona przyciągana lub odpychana przez namagnesowane elementy. Jeżeli zewnętrzne pole wirujące działa wzdłuż dłuższej krawędzi pasków, to pole odmagnesowania pasków jest słabe i na ich końcach powstają silne bieguny magnetyczne o znakach + i -. Jeżeli pole wirujące przecina paski wzdłuż krótszej krawędzi, to pole odmagnesowania pasków jest silne i uniemożliwia uformowanie się na paskach biegunów magnetycznych, które mogłyby spowodować przesunięcie domeny.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “Charakterystyki szybkości przemieszczania domen cylindrycznych”

  1. zeni napisał(a):

    Bardzo fajne, ale przydaloby sie wiecej rysunkow…

Leave a Reply