Domeny magnetyczne w płytce ortoferrytu

Domeny magnetyczne w płytce ortoferrytu, obserwowane na zasadzie efektu Faradaya: a) domeny o kształcie serpentyn b) domeny cylindryczne powstałe z domen o kształcie serpentyn pod wpływem pola zewnętrznego

Na przykład, jeżeli płytkę ortoferrytu umieści się w zewnętrznym polu o natężeniu kilku tysięcy A/m i kierunku linii sił równoległym do kierunku łatwego magnesowania, to domeny o kształcie serpentyn zanikają lub przyjmują kształt cylindryczny (rys. 9.2b).

Inny przykład oddziaływania na kształt i wymiary domen pokazano na rys. 9.3. Na powierzchni płytki ortoferrytu jest umieszczona pętla Przykład oddziaływania pola magnetycznego przewodnika z prądem na kształt i wymiary domen w płytce ortoferrytu: a) prąd w pętli nie płynie b) prąd

w pętli płynie zwojenia. Jeżeli w pętli płynie prąd, to jego pole magnetyczne zmienia istniejący układ domen: we wnętrzu pętli domena poszerza się, a na zewnętrz pętli zwęża się. Jeżeli natężenie pola magnetycznego przekroczy pewną wartość krytyczną, to we wnętrzu pętli powstanie domena o kształcie cylindra. W tym przypadku musi nastąpić przerwanie domeny

o kształcie serpentyny w dwóch miejscach. W celu zachowania cylindrycznej domeny po zaniku prądu w pętli, konieczne jest przyłożenie stałego pola magnetycznego, prostopadłego do płaszczyzny płytki. Z cylindrycznym kształtem domeny wiążą się spotykane często w literaturze nazwy: „bąbelki” i „pamięć bąbelkowa”.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply