Głowice magnetyczne

Głowice magnetyczne wykonują trzy funkcje w pamięci taśmowej: zapisują informację na taśmie magnetycznej, odczytują ją i ścierają (kasują). W zasadzie wszystkie te funkcje mogłaby wykonywać jedna gło-

Pamięci maszyn cyfrowych wica, jednakże w praktyce są to trzy oddzielne – pod względem funkcjonalnym, a niekiedy i konstrukcyjnym – zespoły. Podział funkcji pomiędzy różne głowice komplikuje wprawdzie ich konstrukcję w przypadku, gdy wykonuje się je w postaci zwartego bloku, bądź utrudnia ich montaż w pamięci, kiedy występują oddzielnie, jednak korzyści wynikające z podziału są tak istotne (np. możliwość sprawdzenia poprawności informacji niezwłocznie po jej zapisaniu), że takie rozwiązanie występuje w pamięciach taśmowych jako reguła. Co więcej, wynika ono z zaleceń Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO), dotyczących rozmieszczenia informacji na taśmie magnetycznej przeznaczonej do wymiany między różnymi ośrodkami obliczeniowymi ). Standardy te określają najpowszechniejszy dziś zapis 9-ścieżkowy na taśmie o szerokości 1/2 cala. W odniesieniu do głowicy zapisującej oznacza to, że ma ona zapewnić równoczesne rejestrowanie informacji na 9 ścieżkach. Podobnie głowica czytająca ma równocześnie odtwarzać informacje z 9 ścieżek. Obie te

Pojedyncza głowica magnetyczna: a) schemat głowicy b) przekrój głowicy 1 – rdzeń, 2 – szczelina przednia, 3 – szczelina tylna, 4 – uzwojenie głowice są więc głowicami 9-śladowymi. tzn. w skład każdej z nich wchodzi dziewięć pojedynczych głowic. Natomiast głowica ścierająca jest jednośladowa, a jej szerokość umożliwia równoczesne wymazywanie informacji ze wszystkich ścieżek.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply