Kto dostarcza pakiety?

W chwili obecnej pakiety są dostarczane na rynek światowy przez kilkunastu wytwórców, z których każdy ma przeciętną zdolność produkcyjną 3-5 tys. pakietów miesięcznie. Jak widać, są to ilości bardzo duże. Przewiduje się, że w roku 1973 będzie około 100 000 maszyn wyposażonych w pamięci dyskowe z wymiennym nośnikiem informacji [10.5]. Przyjmując średnio 4 pamięci na jedną maszynę i 10 pakietów dysków na jedną pamięć, w eksploatacji znajdzie się wówczas 4 miliony pakietów dysków.

Produkcja pakietu jest procesem bardzo złożonym ze względu na wysokie wymagania co do jakości wyrobu. Wystarczy tu wymienić wymaganie bezbłędnej rejestracji informacji w całym zakresie pojemności pakietu, co dla podanych wyżej liczb oznacza, że 58 milionów mikroobsza- rów, każdy o powierzchni zaledwie 0,0003 mm2, musi umożliwiać odtwarzanie sygnałów o ściśle określonych parametrach.

Poszczególne fazy procesu technologicznego są całkowicie zautomatyzowane. Można wyróżnić następujące kolejne fazy tego procesu:Niezależnie od przebiegu powyższego procesu odbywa się przygotowanie lakieru magnetycznego, w sposób podobny jak przy produkcji taśmy magnetycznej (por. p. 10.5.3).

Z omówionych wyżej czynności tylko końcowe czyszczenie dysków i pokrywanie ich lakierem magnetycznym odbywa się w pomieszczeniach bezpyłowych o najwyższej czystości (klasa 100). Pozostałe czynności (głównie pomiary) wymagające zwiększonej czystości otoczenia są wykonywane na stanowiskach z lokalnie filtrowanym powietrzem.

Rozwój pamięci z wymiennym pakietem dysków. Spośród czterech podstawowych – wielokrotnie już wymienianych przy omawianiu innych rodzajów pamięci – kryteriów rozwoju: wzrost pojemności, szybkości działania i niezawodności oraz obniżenie kosztów, dwa pierwsze wydają się być szczególnie uwzględnione w nowopowstających konstrukcjach pamięci z wymiennym pakietem dysków, dwa pozostałe w najpopularniej-

szych jak dotąd pamięciach typu IBM 2311. Cena tych ostatnich zmniejszyła się ponad dwukrotnie przy równoczesnym znacznym wzroście niezawodności i poprawieniu niektórych parametrów, jak np. skrócenie czasu dostępu przez zastosowanie silnika liniowego do przesuwu głowic.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply