Najczęściej spotykany kształt pojedynczej głowicy

Najczęściej spotykany kształt pojedynczej głowicy przedstawiono na rys. 10.27a. Głowica jest symetryczna, utworzona z dwóch jednakowych uzwojonych rdzeni, oddzielonych niemagnetycznymi szczelinami: przednią

i tylną. Do niedawna rdzenie te wykonywano niemal wyłącznie z perma- loju bądź mu-metalu, przy czym w celu zmniejszenia strat powodowanych prądami wirowymi składano je z wielu odizolowanych wzajemnie warstw cienkiej folii (przekrój takiego rdzenia pokazano na rys. 10.27b). Stanowiło to poważny niedostatek tej konstrukcji, szczególnie uciążliwy w przypadku głowic wielośladowych, w których należało zapewnić zarówno pre-

cyzję wykonania (np. liniowość przednich szczelin wszystkich głowic elementarnych, jednakową szerokość wszystkich rdzeni, stałą odległość osi sąsiednich rdzeni), jak i jednorodność parametrów magnetycznych (np. charakterystyka magnesowania, pasmo przenoszenia częstotliwości).

W ostatnich latach obok permaloju i innych podobnych materiałów do konstrukcji głowic wprowadzono gęsty ferryt. Wykazuje on wiele cech korzystniejszych niż permaloj, np. stałą przenikalność w zakresie częstotliwości clo kilku megaherców, znacznie mniejsze straty powodowane przez prądy wirowe, większą twardość. Oprócz tego umożliwia on wykonywanie głowic wielośladowych z jednego bloku materiału, w tym także głowic dwuszczelinowych, stanowiących zwartą konstrukcję głowicy zapisującej

i czytającej. Poza wymienionymi wyżej wymaganiami co do precyzji wykonania, w głowicach takich musi być jeszcze zachowana dokładna równoległość szczelin obu zespołów – zapisującego i czytającego – przy znormalizowanej ich odległości wynoszącej 3,81 mm, pokrywanie się osi odpowiadających sobie rdzeni, a także spełniony warunek większej szerokości rdzeni głowic zapisujących niż czytających. Ten ostatni warunek ma zapewnić niezawodny odczyt informacji przy zmianach położenia taśmy w stosunku do głowic, spowodowanych niedokładnościami układu prowadzenia taśmy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply