Opuszczenie strefy suszenia

Po opuszczeniu strefy suszenia folia przechodzi przez walce (16, 17), na których pod wpływem temperatury ok. 70°C następuje stopienie powierzchni warstwy magnetycznej, cząstki materiału magnetycznego zapadają się w głąb warstwy, a jej powierzchnia staje się gładka, równa

śliska. Zwiniętą na rolce folię przenosi się na okres jednego tygodnia do pomieszczenia o stałej temperaturze, ciśnieniu i wilgotności. Następny etap wytwarzania taśmy polega na pocięciu folii z warstwą magnetyczną na standardowe wstęgi (zwykle o szerokości 1/2 cala), które

Schemat ideowy krio-tronowej komórki pamięciowejbramka, 2 – linia steruja.ca, 3 – linia zapisu-odczytu, i – obwód bocznikujący c) prąd zapisu rozpoczętego odczytem i odbywa się w następujący sposób. Po zaniku napięcia Vs prąd Is w dalszym ciągu wymusza stan „zamknięcia” bramki, na skutek czego impuls prądu Ib, posłany w linię 3, popłynie w obwodzie bocznikującym 4. Spadek natężenia prądu Is przywraca stan nadprzewodnictwa w bramce i od tej chwili w pętli znów zaczyna płynąć prąd stały, początkowo podtrzymywany dodatkowo przez siłę elektromotoryczną sa- moindukcji pętli.

Zauważmy, że sposób sterowania komórki kriotronowej jest bardzo podobny do sposobu sterowania innych rodzajów komórek, np. cienkowarstwowych. Przez analogię więc, w dalszym ciągu rozważań, linię sterującą, za pomocą której zmienia się stan bramki, będziemy nazywać linią słowa, a linię, w której pojawia się sygnał odczytu i za pomocą której wpisuje

i umieszczonych na wspólnej piaście jeden nad drugim w odległości ok. 8,9 mm, 2 dysków zewnętrznych zabezpieczających, mechanizmu ryglującego, filtru powietrza oraz futerału.

Do pamiętania informacji wyzyskuje się na powierzchniach krążków pas o szerokości 50,8 mm, na którym mieszczą się 203 koncentryczne ścież-

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply