PAMIĘCI KRIOGENICZNE

W roku 1911 H. Kamerlingh-Onnes odkrył zjawisko nagłego zaniku oporności elektrycznej słupka rtęci zanurzonego w ciekłym helu w temperaturze poniżej 4,2°K. Zjawisko to, wykryte później w wielu metalach i stopach metalicznych, nazwano nadprzewodnictwem, a substancje posiadające tę właściwość – nadprzewodnikami. Temperatura, w której następuje przejście przewodnika od stanu normalnego (oporowego) do stanu nadprzewodnictwa, nosi nazwę temperatury krytycznej. Znane nadprzewodniki mają temperatury krytyczne w granicach 0-18°K.

Niedługo po odkryciu Kamerlingh-Onnesa inni badacze wykazali, że jeżeli metal znajdujący się w stanie nadprzewodzącym zostanie poddany działaniu odpowiednio silnego zewnętrznego pola magnetycznego, to przechodzi on w stan oporowy. Natężenie pola magnetycznego, przy którym to następuje, nazywa się natężeniem krytycznym pola magnetycznego.

Początkowo uważano nadprzewodniki tylko za idealne przewodniki (najnowsze badania wykazały, że opór elektryczny właściwy w stanie nadprzewodzącym jest mniejszy niż 10~23 £2 cm). Jednakże w roku 1933 A. Meissner i R. Ochsenfeld odkryli jeszcze jedną, bodajże najistotniejszą, cechę stanu nadprzewodzącego, mianowicie zanik indukcji magnetycznej we wnętrzu przewodnika umieszczonego w polu o natężeniu mniejszym od krytycznego.

W technice zjawisko nadprzewodnictwa zostało wyzyskane po raz pierwszy dopiero w roku 1954 przez Amerykanina D. B. Bucka, któi’y skonstruował układ przełączający, zwany kriotronem. Duża szybkość przełączania, małe wymiary, minimalna moc zasilania oraz bardzo duża trwałość – oto główne cechy tego przełącznika, wskazujące na jego szczególną przydatność do zastosowania w maszynach matematycznych i stwarzające możliwości daleko posuniętej miniaturyzacji ich podzespołów, w tym także pamięci. Pierścieniowa odmiana kriotronu, w której nadprzewodnik sta-

Pamięci maszyn cyfrowych atanowi zamknięty obwód, może utrzymywać obieg prądu praktycznie dowolnie długo, tworząc doskonałą komórkę pamięciową.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply