Pamięci na kartach magnetycznych

Przykładem pamięci na kartach magnetycznych jest pamięć NCR- -CRAM, której schemat przedstawiono na rys. 10.12a. Pojemnik pamięci zawiera 256 kart magnetycznych o całkowitej pojemności ok. 100 min bitów. Karty są zawieszone na 8 prętach o specjalnym profilu przekroju,

przechodzących przez odpowiednie wycięcia na brzegu kart. Każdy pręt, obracając się wokół swej osi, może zająć jedno z dwóch możliwych położeń, odpowiadających wartości 1 lub wartości 0 (rys. 10.12b). Aby ułatwić spadanie karty, przez pojemnik z góry ku dołowi przedmuchuje się powietrze. W momencie odsunięcia dwóch dodatkowych prętów, wchodzących w nacięcia boczne karty, wybrana karta opada w dół na powierzchnię bębna, wirującego z prędkością 1300 obr/min, do której zostaje przyssana dzięki istnieniu w bębnie specjalnego układu pozwalającego na zmiany ciśnienia powietrza w różnych jego sektorach. Zmiana ciśnienia w momencie przechodzenia karty pod głowicą zapewnia stały kontakt między kartą

i głowicą. W tym czasie odbywa się przesyłanie informacji do zapisu na karcie lub odczytanych z karty z szybkością ok. 240 000 bitów/s. Po przejściu pod głowicą karta powraca pod wpływem siły bezwładności na dowolne miejsce w pojemniku, gdzie jej pojawienie się sygnalizuje fotokomórka. Wymiana magazynu kart zajmuje nie więcej niż 30 s.

W najnowszym modelu pamięci na kartach NCR-CRAM 5 zwiększono liczbę kart w pojemniku do 384 i zagęszczono zapis, dzięki czemu pojemność pamięci wzrosła dziesięciokrotnie (995 min bitów). Wzrosła również szybkość przesyłania informacji do 570 000 bitów/s.

Jedynym reprezentantem tego rodzaju pamięci jest pamięć IBM 2321, której zasadę działania przedstawiono na rys. 10.13. W skład pamięci wchodzi pionowy bęben (2), stanowiący magazyn pasków, oraz mały bęben poziomy (1), na którym umieszcza się paski. Na zewnętrznym obwodzie bębna pionowego znajduje się 10 wymiennych kaset (3), z których każda jest podzielona na 20 cel (4), zawierających po 10 pasków taśmy (5). W tym bębnie znajduje się więc łącznie 2000 pasków. Bęben porusza się ruchem skokowym wokół swej osi, dzięki czemu paski znajdujące się w poszczególnych celach mogą zajmować pozycję wyjściową umożliwiającą wybranie dowolnego z nich. Wybrany pasek dociera do wirującego stale bębna poziomego, który przysysa go do swojej powierzchni. Na powierzchni każdego paska mieści się 100 ścieżek. Są one obsługiwane przez

20 głowic, przesuwanych za pomocą specjalnego układu (6) do 5 położeń. Pojemność jednego paska wynosi 1,6 min bitów, a pojemność całego magazynu 3200 milionów.

Z powodu stosunkowo znacznych rozmiarów bębna-magazynu średni czas dostępu do dowolnego paska wynosi aż 575 ms. Zalety i wady tej pamięci są podobne do wymienionych w przypadku pamięci na kartach magnetycznych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply