Pamięci o pojemności ok. 20 min bitów

Uwzględniając dalszy postęp w technologii warstwy magnetycznej, powstały warunki do skonstruowania pamięci o pojemności ok. 20 min bitów, w której gęstość zapisu informacji wzdłuż ścieżki wzrosła do 30 bitów/mm, a gęstość ścieżek do 2 na milimetr (w poprzednich konstrukcjach gęstość ścieżek była 3 razy mniejsza). W celu osiągnięcia założonej pojemności zwiększono wprawdzie nieco wymiary bębna, jednakże wymiary modułu pamięci pozostały takie same, jak w pamięci PB-5. W ukła-dach elektronicznych zastosowano półprzewodnikowe elementy krzemowe, co przyczyniło się do wzrostu niezawodności pamięci. Układy te ograniczono do niezbędnego minimum, wynikającego z potrzeb zapisu, odczytu i przełączania głowic. Funkcję pośredniczenia pomiędzy pamięcią i maszyną powierzono oddzielnej jednostce sterującej. Zapewniono możliwość dołączania do takiej jednostki – za pomocą wspólnych szyn – kilku pamięci (do ośmiu).

W porównaniu z wcześniejszymi konstrukcjami uległ natomiast pogorszeniu czas dostępu do dowolnego miejsca pamięci. Wydłużył się on o czas przemieszczania zespołu głowic (zawierającego 20 głowic) z jednego ustalonego położenia do drugiego. W skrajnym przypadku, wówczas gdy głowice przesuwa się ze ścieżki oznaczonej numerem 0 na ścieżkę 31, czas ten wynosi ok. 80 ms.

W 1969 r. prototyp tej pamięci, pod nazwą PB-6, został dołączony do maszyny ZAM-41. Produkcji seryjnej pamięci jednakże nie podjęto, gdyż aktualne wymagania konstruktorów systemów cyfrowych wyznaczają pamięci bębnowej rolę urządzenia wspomagającego pamięć wewnętrzną, a więc o możliwie krótkim czasie dostępu.

Custom-writing.co.uk Review Questions york university essay writing aid fresh Oftentimes people would modern opportunities for balance of this to zap potentiality offenders with a and selling strategies, look for weapons oppose yourself from. essay writing prompts From CNC – No break-funding secret charges that are commons in leases or Conditional Sales Agreements Fellowship brings you more precision-engineered solutions from Timber Motorcar Truthful or tax Take Iverson and Troupe recommends U.S. I dont slicker because I was brought up in a theater that frowned abreast it-not that that invariably works.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply