PERSPEKTYWY STOSOWANIA ORTOFERRYTÓW

Obecny poziom techniki wytwarzania ortoferrytów o parametrach umożliwiających ich zastosowanie w pamięciach maszyn cyfrowych jest jeszcze bardzo niski. Uzyskane wyniki doświadczalne umożliwiają jedynie sprawdzenie różnych koncepcji stosowania ortoferrytów w technice cyfrowej, zarówno w układach pamięciowych, jak i w układach logicznych maszyny. Najlepsze wyniki osiągnięto z ortoferrytami mieszanymi, np. Sm0,55 Tb0,45 Fe03. Uzyskano stabilną średnicę domeny 12,5 ¡.tm, co umożliwiłoby uzyskanie gęstości zapisu informacji 16 000 bitów/cm2. W warunkach laboratoryjnych osiągnięto szybkość propagacji rzędu 10 M domen/s, co odpowiadałoby szybkości przesyłania informacji 10 M bitów/s. Można

się spodziewać, że pierwsze pamięci ortoferrytowe będą wykonane w postaci rejestrów z szeregowym przesyłaniem o bardzo dużej pojemności. Oprócz prac badawczych nad pamięciowymi zastosowaniami ortoferrytów, prowadzone są intensywne badania nad metodami detekcji stanów domen magnetycznych, w szczególności w dużych zbiorach pamięciowych.

Istotnym czynnikiem ułatwiającym rozwój techniki ortoferrytów jest możliwość wytwarzania elementów ortoferrytowych przy użyciu technologii stosowanej w technice monolitycznych układów scalonych. Z tego powodu można przypuszczać, że ortoferryty będą zastosowane w praktyce już w niedługim czasie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply