PŁAT I BLOK

Organizacja logiczna płatu, stanowiącego zbiór wielu komórek pamięciowych, wynika zwykle z zasady działania pojedynczej komórki oraz z przyjętej technologii wykonania zarówno komórki, jak i płatu. Tak więc na podstawie opisu w p. 8.2 możemy stwierdzić, że z dyskretnych komórek kriogenicznych przedstawionych na rys. 8.3 można utworzyć płat tylko

o organizacji liniowej, z komórek zaś przedstawionych na rys. 8.5 płat o dowolnej organizacji: liniowej, koincydencyjnej, bądź hybrydowej. Pamięci z warstwą ciągłą (rys. 8.6) mogą mieć tylko organizację koincydencyjną. Pod względem konstrukcyjnym wszystkie rodzaje płatów są podobne. Ich warstwową budowę omówiono już w p. 8.2, gdyż komórki przedstawione na rysunkach 8.5 i 8.6 nie stanowią samodzielnych elementów konstrukcyjnych, lecz są wycinkami odpowiednich płatów, wykonanych jako jednolite zespoły.

Przykład płatu o organizacji liniowej pokazano na rys. 8.7. Grupy komórek, mające wspólne linie sterujące bramek tworzą słowa. Prąd posyłany do jednej z linii słów (na rysunku do linii 2) za pośrednictwem dekodera adresu usuwa nadprzewodnictwo we wszystkich komórkach słowa, powodując równocześnie pojawienie się impulsów napięcia odczytu w liniach bitowych przechodzących przez te komórki, w których płynął zapamiętany prąd. Przełączniki dekodera są kriotronami wytwarzanymi w tym samym procesie technologicznym co płat pamięci.

Zaletą organizacji liniowej są stosunkowo niskie wymagania stawiane układom sterującym linii słów, znacznie łagodniejsze niż w przypadku organizacji koincydencyjnej. Wynika to stąd, że natężenie prądu płynącego w komórce zależy przede wszystkim od prądu zapisu posyłanego w linię bitową. Zadanie prądu płynącego w linii słowa polega zaś przede wszystkim na wytworzeniu takiego pola magnetycznego, które wywołuje stan nadprzewodnictwa. Istniejące pewne różnice pomiędzy poszczególnymi komórkami kompensuje się, zwiększając o ok. 25’% prądy zapisu we wszystkich liniach bitowych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply