Pneumatyczny mechanizm przesuwu

W pamięciach z pneumatycznym mechanizmem przesuwu stosuje się hamulce podciśnieniowe. Obniżenie ciśnienia powietrza w komorze mechanizmu hamowania powoduje przyssanie taśmy i wstrzymanie jej ruchu. Ze względu na to, że zmiana ciśnienia powietrza w komorze następuje stosunkowo wolno, czas hamowania jest tutaj dłuższy niż przy użyciu mechanizmu dociskowego i dochodzi do 4 ms.

Zbędny jest natomiast mechanizm hamowania taśmy w pamięciach z przesuwem jednorolkowym, gdyż w tym przypadku, dzięki stałemu przyleganiu taśmy do rolki, wstrzymanie ruchu obrotowego rolki jest równoznaczne z wstrzymaniem przesuwu taśmy.

Mechanizm napędu szpul. Zadania, jakie wykonuje mechanizm napędu szpul, są następujące: – przewijanie taśmy z jednej szpuli na drugą z jednakową szybkością w obydwu kierunkach (ruch w przód, ruch wstecz)

– szybkie przewijanie taśmy w jednym kierunku (ruch wstecz). W skład mechanizmu wchodzą zazwyczaj dwa silniki (oddzielny dla każdej szpuli), dwa tachometry, kontrolujące szybkość rozwijania taśmy z jednej szpuli i nawijania na drugą, oraz układy elektroniczne, sterujące pracę silników na podstawie sygnałów czujników położenia taśmy w zespole buforowym i sygnałów tachometrycznych.

Każdy z tachometrów jest sprzęgnięty z rolką, znajdującą się między pojemnikiem buforowym taśmy a szpulą i pozostającą w stałym kontakcie z taśmą. Dzięki temu może on w sposób ciągły przekazywać sygnały o prędkości rozwijania względnie nawijania taśmy na szpulę. Sygnały te są porównywane z sygnałami wzorcowymi, pochodzącymi z tachometru połączonego z rolką napędową taśmy, a różnica między nimi – za pośrednictwem układu elektronicznego – zwiększa lub zmniejsza prędkość obrotową silnika napędzającego szpulę. Ze względu na to, że promień krążka taśmy znajdującej się na szpuli zmienia się nieustannie w czasie przewijania, prędkość obrotowa silnika podlega również ciągłym zmianom.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply