Przesuw głowic

Przesuw głowic. Zastosowany w pamięci IBM 2311 przesuwnik hydrauliczny działa na innej zasadzie niż opisany w p. 10.2.3. Nie wyznacza on bezpośrednio położenia poszczególnych cylindrów, a tylko wprawia w ruch połączony z nim wózek, do którego przymocowano głowice. Wózek porusza się w nieruchomej obudowie, a kierunek jego ruchu pokrywa się z promieniem dysku. Przymocowane do wózka dwie zębatki obracają

w czasie ruchu sprzęgnięte z nimi kółka zębate, a te z kolei wałek łożyskowany w obudowie, na którym znajduje się kółko mechanizmu zapadkowego i dysk z nacięciami na obwodzie. Liczba krawędzi nacięć odpowiada liczbie cylindrów. Indukcyjny czujnik wysyła impulsy w czasie przesuwania się przed nim nacięć, a liczba tych impulsów jest porównywana w układach elektronicznych pamięci z zadanym adresem cylindra. W momencie wystąpienia zgodności następuje uruchomienie mechanizmu zapadkowego i wstrzymanie ruchu wózka za pośrednictwem opisanego wyżej systemu kółek zębatych i zębatek.

W zależności od długości drogi po jakiej mają być przesunięte głowice między cylindrem 000 a 202 przesuwnik hydrauliczny napędza wózek z różnymi szybkościami. Ruch szybki (65 cm/s) odbywa się wówczas, gdy wózek ma do przebycia drogę dłuższą niż wyznaczona przez 25 cylindrów, ruch średni (19 cm/s) – gdy droga wynosi od 4 do 25 cylindrów, ruch wolny (3,5 cm/s) – gdy droga jest krótsza niż odległość 4 cylindrów. Ruchami tymi sterują układy elektroniczne pamięci za pośrednictwem pięciu elektrozaworów znajdujących się w przesuwniku.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply