Schemat pneumatycznego mechanizmu przesuwu taśmy

Schemat pneumatycznego mechanizmu przesuwu taśmy: a) zasada działania b) konstrukcja sprzęgła 1 – głowice, 2 – taśma magnetyczna, 3 – sprzęgło, 4 – hamulec, 5 – połączenie komory

z układem regulacji ciśnienia zwiększenie dynamicznego tarcia taśmy o powierzchnię sprzęgła, pod którego wpływem taśma będzie się przesuwać. Dwa takie sprzęgła obracające się w przeciwnych kierunkach umożliwiają przesuw taśmy w pożądaną stronę.

jest przenoszony na taśmę na skutek istnienia statycznej siły tarcia między nimi. Tarcie to pochodzi od dwóch jednakowych sił napinających taśmę w pojemnikach zespołu buforowego. Niekiedy zwiększa się je, wprowadzając do układu przesuwu taśmy dodatkowy pojemnik, którego zadaniem jest powiększenie kąta opasania rolki przez taśmę (znacznie powyżej 180°). Schemat takiego rozwiązania, zastosowanego np. w pamięci Ampex TM-16, przedstawia rys. 10.26.

Schemat jednorolkowego mechanizmu przesuwu taśmy 1 – taśma, 2 – szpula, 3 – głowice, i – rolka napędowa, 5 – czujnik prędkości, 6 – pojemnik, 7 – czujnik położenia taśmy

W porównaniu z wcześniej omówionymi sposobami przesuwu taśmy mechanizm jednorolkowy charakteryzuje się niemal całkowitym wyeliminowaniem „czasu martwego”, tzn. czasu, jaki upływa od chwili pojawienia się sygnału startu lub stopu do chwili, kiedy mechanizm wprawi taśmę w ruch lub zatrzyma ją.

Mechanizm hamowania taśmy. Jak wiemy, układ przesuwu taśmy powinien zapewniać nie tylko szybkie wprawianie taśmy w ruch i jej przesuw pod głowicami z możliwie stałą prędkością, lecz również szybkie zatrzymywanie taśmy, aby jej odcinek nie nadający się do rejestracji informacji z powodu malejącej prędkości był jak najkrótszy. Nie wystarcza w tym przypadku tylko wyłączenie sprzęgła, gdyż pod wpływem siły bezwładności, wprawdzie niewielkiej, taśma przebyłaby jeszcze po tym znaczny odcinek drogi. Przeciwdziała się temu przez zastosowanie w układzie przesuwu mechanizmu hamowania taśmy. Zasada jego działania jest zwykle taka sama, jak użytego w danej pamięci mechanizmu przesuwu taśmy. Tak więc w pamięci, w której taśma jest przesuwana

za pomocą mechanizmu z rolkami dociskowymi, hamowanie odbywa się przez jedną z dwóch poduszek gumowych (zależnie od kierunku ruchu taśmy), dociskaną wraz z taśmą w momencie wyłączenia sprzęgła przez specjalny siłownik do nieruchomego bloku. Skuteczność tego rodzaju hamowania jest duża, gdyż całkowite zatrzymanie taśmy nastąpi w czasie krótszym niż 2 ms.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply