Siłowniki

Dosunięcie to musi nastąpić w czasie możliwie najkrótszym, pokonanie sił bezwładności rolki dociskowej wymaga więc stosowania do tego celu siłownika, zwykle elektromagnetycznego, o znacznej mocy. Niewielką natomiast moc ma silnik poruszający rolki napędowe, gdyż ich działanie przenosi się tylko na odcinki taśmy zawarte w pojemnikach zespołu buforowego.

Prosta konstrukcja mechanizmu z rolkami dociskowymi nie zapewnia jednak cech istotnych dla prawidłowej pracy pamięci taśmowej – przede wszystkim długotrwałego używania taśmy, gdyż jej warstwa magnetyczna ulega ścieraniu na skutek stałego kontaktu z jedną z rolek. Na stan warstwy wpływają także ujemnie uderzenia rolki dociskowej w czasie startu. Pod ich wpływem w warstwie mogą być odciśnięte starte jej cząstki lub ciała obce. Poza tym już niewielkie niedokładności w równoległym usta-wieniu rolki dociskowej w stosunku do rolki napędowej powodują – poza nadmiernym zużyciem warstwy magnetycznej w miejscu docisku -• skręcanie taśmy (ang. skew) i zmiany jej prędkości pod głowicami oraz trwałą deformację taśmy wzdłuż jednego brzegu. Wadą jest również stosunkowo długi czas rozpędzania taśmy. Ustalenie prędkości następuje dopiero po 5-6 ms od chwili pojawienia się sygnału startu. Z tego powodu dość długie odcinki taśmy, tym dłuższe, im większa jest nominalna prędkość jej przesuwu, nie mogą być użyte do zapisu informacji.

Powyższych wad nie wykazuje pneumatyczny mechanizm przesuwu. Zapewnia on znacznie korzystniejsze warunki ruchu taśmy, tym samym kilkakrotnie wydłużając okres jej eksploatacji w porównaniu z mechanizmem dociskowym.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply