Tendencje rozwoju pamięci dyskowych

Jeszcze do niedawna można było sądzić, że rozwój pamięci z niewy- miennymi dyskami będzie przebiegał podobnie jak innych rodzajów pamięci, zgodnie ze znanymi kryteriami: będzie wzrastać ich pojemność, szybkość i niezawodność, a zmniejszać się czas dostępu do informacji i koszty wytwarzania w odniesieniu do jednego bitu. Tak zresztą przebiegał on dotychczas, z podziałem na dwie grupy pamięci: o mniejszej po-jemności – typu głowica na ścieżkę i o większej pojemności – z głowicami przesuwanymi. Granica podziału między grupami nie jest ściśle wyznaczona, wykazując zresztą stałą tendencję do przesuwania się ku coraz większym pojemnościom. Tendencja taka jest związana z postępami w technologii głowic i stałą obniżką ich kosztów. Można stwierdzić, że zdecydowana większość pamięci o pojemności poniżej 10 min bitów należy do pierwszej grupy, a o pojemnościach większych do grupy drugiej. Wynika to z faktu, że aktualny koszt niewielkiej liczby głowic (do 256) występujących w pamięciach małych jest porównywalny z kosztem układu przesuwu

głowic, natomiast stosunek czasu dostępu do kosztu pamięci jest nieporównanie korzystniejszy dla pamięci typu głowica na ścieżkę. Oczekuje się, że zastosowanie nowoczesnych technologii masowo-wsa- dowych (por. rozdz. 7) do produkcji głowic spowoduje gwałtowny spadek kosztów związanych z głowicami i w efekcie przesunięcie wysoko w górę granicy pomiędzy dwiema grupami pamięci dyskowych. Ponadto przesunięcie to będzie tym większe, im większy będzie wzrost gęstości zapisu. Obecny stan, utrwalony już od kilku lat w produkowanych seryjnie pamięciach, wyraża się gęstością ok. 100 bitów/mm i 4 ścieżki/mm. W naj-bliższym czasie wielkości te mogą być podwojone w wielu pamięciach, gdyż występują już obecnie w nowo wprowadzanych do produkcji urządzeniach.

O ile tendencje rozwoju pamięci dyskowych typu głowica na ścieżkę wydają się być oczywiste, o tyle przyszłość dużych, a nawet bardzo dużych pamięci dyskowych z głowicami przesuwanymi budzi pewne wątpliwości. Pozostaje to w związku z opracowaniem przez firmę IBM pamięci dyskowej IBM 3330 z wymiennym pakietem o pojemności 800 min bitów (por. p. 10.4.1), a więc zaledwie kilka razy mniejszej od pojemności największych pamięci z dyskami stałymi (por. tabl. 10.2). Oznacza to, że takie pojemności mógłby zapewnić system złożony z kilku pamięci IBM 3330, który miałby ponadto następujące właściwości: wielodostępność, łatwość rozbudowy, możliwość dopasowywania pojemności do aktualnych potrzeb, wygoda eksploatacji (awaria jednej pamięci nie unieruchamia systemu) itp. Czy poglądy te sprawdzą się w praktyce, pokażą najbliższe lata.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply