Układ przesuwu taśmy

W maszynach cyfrowych do przetwarzania danych szerokie zastosowanie znalazły sekwencyjne pamięci zewnętrzne na taśmie magnetycznej, zwane w skrócie pamięciami taśmowymi. Przykłady parametrów tych pamięci podano w tabl. 10.3.

Pamięć taśmowa składa się z układu przesuwu taśmy, wielośladowych głowic magnetycznych oraz układów zapisu, odczytu i sterowania. Jak wiadomo, cyfrowa pamięć taśmowa jest urządzeniem pracującym w sposób przerywany, tzn. taśma magnetyczna nie porusza się ruchem ciągłym, lecz jest przesuwana tylko w miarę potrzeby, poza tym znajdując się w stanie spoczynku.

Podstawowe zadania układu przesuwu polegają na wprawieniu taśmy w ruch w możliwie najkrótszym czasie (tzw. „start” taśmy), zapewnieniu stałej prędkości jej przesuwu przed głowicami magnetycznymi (zwykle w zakresie 2-4 m/s), a następnie jej unieruchomieniu (tzw. „stop” taśmy), również w jak najkrótszym czasie. W czasie wszystkich tych ruchów taśma musi w sposób niezawodny przylegać do głowic magnetycznych, gdyż od tego zależy poprawny zapis i odczyt informacji.

Dodatkowym zadaniem układu przesuwu jest szybkie przewinięcie taśmy magnetycznej z jednej szpuli na drugą. W ruchu tym taśma jest zwykle odsuwana od głowic, co zabezpiecza ją przed zbędnym zużyciem na skutek tarcia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply