UWAGI OGÓLNE

Od. kilkunastu lat obserwuje się rosnące zainteresowanie badaczy monokryształami tlenków żelaza, tzw. ortoferrytami. Celem badań, zarówno teoretycznych jak i doświadczalnych, jest poznanie właściwości or- toferrytów, a w szczególności ich struktur domenowych. W ostatnich latach osiągnięto pierwsze pozytywne wyniki w zakresie zastosowania orto- ferrytów jako elementów pamięciowych [9.1], [9.2], [9.4],

Skład chemiczny ortoferrytów można zwykle określić wzorem i?Fe03, w którym R oznacza jeden z pierwiastków ziem rzadkich. Ortoferryty są dużymi monokryształami, z których wycina się płytki o grubości kilkudziesięciu mikrometrów, lub wytwarza się je jako monokrystaliczne warstwy epitaksjalne. Wykazują one, z wyjątkiem SmFe03, dużą anizotropię jednoosiową, przy czym kierunek łatwego magnesowania jest równoległy do osi krystalograficznej, i charakteryzują się małą wartością indukcji magnetycznej nasycenia ), ok. 0,01 T.

Płytki są wykonywane w taki sposób, aby oś łatwego magnesowania była prostopadła do płaszczyzny, w której powstają domeny magnetyczne. Domeny można obserwować za pomocą urządzenia wyzyskującego efekt Faradaya. Ich szerokość wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu mikrometrów. Poddane działaniu zewnętrznych pól magnetycznych domeny wykazują właściwości, które umożliwiają zastosowanie ortoferrytów do przechowywania informacji. Szczególnie ważne są następujące fakty:

– Wielkość domen zmienia się pod wpływem pola działającego prostopadle do płytki ortoferrytu. – Domeny można przesuwać w sposób kontrolowany w płaszczyźnie ortoferrytu.

– Domeny można generować i wprowadzać w obszar ortoferrytu za’ pomocą specjalnych układów elektromagnetycznych. Wzajemne oddziaływanie domen magnetycznych w obszarze orto- ferrytu może być kontrolowane.

– Zwrot wektora namagnesowania domeny można w warunkach statycznych określić metodą magnetooptyczną lub magnetyczną. – Odpowiednim zwrotom wektora namagnesowania domeny można przyporządkować informacje 1 i 0.

Modern York, NY Oxford University Pressure essaybison plagiarism oppressiveness, and desperation during the Big Imprint Fung, P.A

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply