WARUNKI STABILNOŚCI DOMEN MAGNETYCZNYCH

Natężenie Hs zewnętrznego pola magnetycznego potrzebne do przerwania domeny podłużnej, lub inaczej, potrzebne do wytworzenia domeny cylindrycznej, musi być w przybliżeniu równe natężeniu wewnętrznego pola domeny H, (pola odmagnesowania), działającego prostopadle do płaszczyzny płytki. Zależność między szerokością S domeny podłużnej i wartością bezwzględną Hz może być określona podobnie, jak zależność między

Domena podłużna w płytce ortoferrytu (szkic do obliczeń) natężeniem pola wywołanego w pewnym punkcie prądem płynącym w płaskim przewodniku a szerokością tego przewodnika. Przypuśćmy, że ładunek magnetyczny jest rozłożony równomiernie na powierzchni xy, której wymiary są ograniczone w kierunku x (szerokość S) i nieograniczone w kierunku y (rys. 9.4). Dla takiego rozkładu wartość bezwzględna Hz natężenia pola magnetycznego w punkcie p zależy od kąta cp i wartości parametru Ms

przy czym: ,u – współczynnik proporcjonalności, Ms – namagnesowanie nasycenia, ą> – kąt, pod którym jest widziany z punktu p ładunek magnetyczny na powierzchni zy. Jak widać, szerokość domeny maleje ze wzrostem znormalizowanej wartości bezwzględnej natężenia pola magnetycznego Hs i przy wartości równej jeden następuje rozerwanie domeny podłużnej (S = 0).

Stabilność domeny cylindrycznej nie poddanej działaniu pola zewnętrznego Hs jest określana w różny sposób, w zależności od stosunku promienia r domeny do grubości h płytki ortoferrytu. Najbardziej reprezentatywne są trzy przypadki: r <<ć h, - płytka bardzo gruba r>h – płytka bardzo cienka rh – płytka średniej grubości.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “WARUNKI STABILNOŚCI DOMEN MAGNETYCZNYCH”

  1. Miro napisał(a):

    czy ma ktos do tego jakis wzor matematyczny?

Leave a Reply