Wirnik bębna

Wirnik bębna jest zamocowany w precyzyjnych łożyskach skośnych, pracujących przy stałym nacisku osiowym kasującym luzy. Dolne łożysko Przekrój bębna B-3 1 – korpus, 2 – wirnik z łożyskami, 3 – membrana, 4 – pokrywa, 5 – głowica, 6 – osłona,

jest zamocowane w przegubie kulistym w taki sposób, że środek wewnętrznej bieżni łożyska znajduje się w środku obrotu przegubu. Przegub ten jest utworzony z normalnego łożyska kulkowego wahliwego, zabezpieczonego przed obrotem i umożliwiającego tylko przechylanie się oprawy dolnego łożyska wraz z jego pierścieniem zewnętrznym. Zapewnia to stały styk wszystkich kulek z bieżnią wewnętrzną, nawet przy lekkim pochyleniu osi wirnika w stosunku do korpusu na skutek błędów montażu. Przechylanie się zewnętrznego pierścienia łożyska umożliwia kom-pensacje wzdłużnego „bicia” łożyska. Oprawa górnego łożyska jest połączona sztywno z membraną zamocowaną zewnętrznym obrzeżem do korpusu. Dzięki specjalnemu kształtowi sztywność membrany w kierunku osiowym jest mała, a sztywność w kierunku promieniowym duża, co powoduje, że siła zaciskająca łożyska jest prawie stała i niezależna od rozszerzalności cieplnej części, pomimo sztywnego umocowania łożyska górnego w kierunku poprzecznym do osi. Podobnie jak przegub kulisty dolnego łożyska, membrana może swobodnie przeginać się, kompensując „bicie” wzdłużne górnego łożyska i błędy montażu wirnika. Tego rodzaju kompensacja zamienia bicie wzdłużne na odpowiednie bicie poprzeczne, które jest usuwane przy ostatecznym toczeniu wirnika. Zewnętrzne obrzeże membrany dociska się do korpusu za pośrednictwem pokrywy (4), wykonanej z tego samego stopu co korpus.

W celu zapewnienia długotrwałej pracy łożysk (co najmniej 5 lat) bez mycia i wymiany smaru, są one przy montażu smarowane raz na cały okres użytkowania smarem silikonowym, odznaczającym się bardzo dużą odpornością na działanie tlenu i podwyższonych temperatur.

Bęben jest napędzany silnikiem asynchronicznym (7), którego wirnik wykonano w postaci gładkiego walca z żelaza armco, w celu zapewnienia równomiernego biegu silnika.

W korpusie bębna znajduje się 150 głowic pisząco-czytających. Ich mechaniczna konstrukcja jest bardzo uproszczona, nie mają one żadnych układów regulacji odległości od powierzchni warstwy magnetycznej. Zespół pisząco-czytający połączony z trzystykową łączówką umieszczono w tulejce mosiężnej, którą wkłada się do stalowego gniazda zamocowanego w korpusie bębna i zaciska się w nim za pomocą śruby. Pożądaną odległość (16 |.im) między czołem głowicy a powierzchnią wirnika uzyskuje się podkładając w czasie ustawiania głowicy folię o odpowiedniej grubości.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply