Wytwarzanie domen

W procesie wytwarzania domen stosuje się opisane wyżej metody rozrywania domen i przesyłania domen. Istota tego procesu polega na wytwarzaniu z jednej domeny, zwanej pierwotną, dowolnej liczby domen wtórnych, co ilustruje rys. 9.17. Domenę pierwotną umieszcza się w specjalnej komórce z dodatkową wąską pętlą, w której impuls prądu wytwarza pole rozrywające domenę na dwie części (rys. 9.17a-c). W kolejnej fazie obie nowe domeny przemieszcza się do sąsiednich komórek (rys. 9.17d), przy czym jedna z nich przejmuje funkcje domeny pierwotnej,

Koncepcja generacji domen cylindrycznych za pomocą pętli z prądem: a) domena pierwotna b) przesunięcie domeny pierwotnej c) rozrywanie domeny d) cofnięcie domeny pierwotnej i przesunięcie domeny wtórnej e) przesunięcie

domeny wtórnej drugą natomiast, jako domenę wtórną, przesuwa się do kanału przesyłania informacji (rys. 9.17e). Od tej chwili cykl wytwarzania domen może rozpocząć się cd nowa.

Inna metoda wytwarzania domen polega na zastosowaniu wirującego pola magnetycznego, przenikającego całą płytkę ortoferrytu w płaszczyźnie xy, i użyciu dysku z grotem skierowanym do wejścia kanału przesyłania informacji (rys. 9.18). Dysk przechowuje domenę pierwotną. Wirujące pole Hs, skierowane jak na rys. 9.18a, powoduje przesunięcie domeny na grot. W trakcie obrotu wektora natężenia pola Hs o 90° domena będzie przechwycona przez dodatni biegun pierwszego paska kanału przesyłania (rys. 9.18b). Podczas dalszego obrotu o 90° pola Hs domena rozciąga się, a jej prawy brzeg zostaje przechwycony przez dodatni biegun drugiego paska kanału przesyłania (rys. 9.18c). W końcowej fazie obrotu domena pierwotna dzieli się na dwie domeny: pierwotną i wtórną. Domena wtórna wchodzi do kanału, a pierwotna pozostaje na dysku (rys. 9.18d, e). Za każdym obrotem wektora pola Hs utworzy się nowa domena, która zajmie odpowiednie miejsce w kanale.

Omówione metody wytwarzania domen magnetycznych są metodami cyklicznymi. W praktyce jednak zachodzi potrzeba nie tylko wytwarzania i jednoczesnego przesyłania domeny, lecz także przesyłania domen istnie- jących w kanale bez wytwarzania nowej domeny. W tym celu stosuje się odpowiedni układ zakazu, sprzężony z pętlą wytwarzającą pole rozrywające.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply