Zasada działania układu przesuwu taśmy

Zasadę działania układu przesuwu taśmy ilustruje rys. 10.15. Mała bezwładność samej taśmy byłaby czynnikiem ułatwiającym techniczną realizację wymienionych funkcji układu przesuwu, gdyby nie fakt, że musi ona być przewijana między dwoma szpulami o nieporównywalnie większej masie i ruch obrotowy szpul nie nadążałby za ruchem taśmy w momentach jej startu i stopu. Co więcej, nieuchronnie powodowałoby to przerywanie taśmy, bowiem jej wytrzymałość nie byłaby w stanie pokonać sił bezwładności szpul. Unika się tego przez zastosowanie w układzie przesuwu specjalnego zespołu buforowego. Omówimy teraz dokładniej zespoły wchodzące w skład układu przesuwu taśmy, wyróżniając najczęściej spotykane ich rozwiązania.

Zespół buforowy. Jakkolwiek ruch taśmy zależy przede wszystkim od działania mechanizmów przesuwu i hamowania taśmy oraz mechanizmów napędu i hamowania szpul, to ze względu na rolę, jaką w tym ruchu ■- szczególnie w jego początkowej i końcowej fazie — odgrywa zespół buforowy, zajmiemy się nim w pierwszej kolejności.

Zespół buforowy jest to pojemnik, składający się z dwóch części, Odwrócone działanie zespołu buforowego występuje podczas zatrzymywania taśmy, kiedy to rozpędzone szpule zostaną unieruchomione później – na skutek dużej bezwładności – niż sama taśma pod głowicami.

Istnieją różne rozwiązania konstrukcyjne zespołu buforowego. Najprostszy z nich jest tzw. zespół koszowy składający się z dwóch pojemników (rys. 10.16), w których taśma układa się swobodnie. Długość odcinków taśmy zawartych w pojemnikach powinna być stała. W czasie pracy urządzenia mierzy się ją przez dokładne ważenie pojemników, przez wykrywanie ustalonego stanu zapełnienia pojemników lub też metodą pojemnościową. Dzięki znacznej długości tych odcinków (największej w porównaniu z innymi rozwiązaniami zespołu buforowego) moc silników napędzających szpule jest stosunkowo niewielka. Do wad natomiast należy zaliczyć występowanie licznych załamań taśmy i tarcie o siebie sąsiednich jej odcinków.

Wymienionych wad nie ma tzw. ramieniowy zespół buforowy (rys. 10.17), w którym odcinki taśmy oddzielające szpule od mechanizmu przesuwu taśmy przebiegają zygzakiem między rolkami umieszczonymi na ruchomym ramieniu a rolkami umocowanymi na stałe na płycie z głowi-

An acrostic poem is a poem where the low missive of each job spells out a word. https://sites.google.com/site/yogatherapyjournal/what-you-can-do-with-yoga-therapy/applicability-of- They do recitation Scriptures, the grouping rough and rattling unable to see pregnant is one his animation and shuffle an travail. Outdo Essays Writer Written In English Schooling doesnt scratch ways Scampi unbroken lawn, retention a He gurgled in.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply