Zasady konstrukcji pamięci dyskowych

Pod względem funkcjonalnym pamięć dyskowa nie różni się od pamięci bębnowej. W obu pamięciach informacje są rejestrowane na wirującym nośniku magnetycznym wzdłuż kolistych ścieżek. Różnica występuje jedynie w ukształtowaniu geometrycznym nośnika, który w pamięci bębnowej ma postać cylindra, a w pamięci dyskowej jest płaski i zazwyczaj wielopłaszczyznowy, przy czym wszystkie płaszczyzny są wzajemnie równoległe i prostopadłe do osi wirowania. Płaszczyzny te znajdują się po obydwu stronach każdego dysku. Współpracują z nimi głowice piszą- co-czytające, których czoła są najczęściej odsunięte na odległość kilku mikrometrów od powierzchni warstwy magnetycznej pokrywającej dysk. Istnieją też rozwiązania z głowicami ślizgającymi się po powierzchni warstwy oraz dyski elastyczne, unoszące się na poduszce powietrznej nad nieruchomą płytą z głowicami. To ostatnie rozwiązanie nie znalazło szerszego zastosowania, głównie z powodu trudności budowy pamięci o więk-szych pojemnościach.

W zależności od stosunku liczby głowic do liczby ścieżek rozróżniamy pamięci typu głowica na ścieżkę oraz pamięci z głowicami przesuwnymi, a od sposobu mocowania dysków na wale – pamięci z dyskami stałymi i pamięci z wymiennym pakietem dysków. Ze względu na duże rozpowszechnienie tych ostatnich poświęcimy im więcej uwagi w p. 10.4.1.

Schemat konstrukcyjny pamięci dyskowej pokazano na rys. 10.8. Usytuowanie osi dysków może być pionowe lub poziome, przy czym brak określonych wskazań co do jego wyboru. Najczęściej dyski o niewielkiej średnicy mają oś pionową, dyski duże – oś poziomą.

Pamięć dyskowa może zawierać następujące zespoły: – zespół układów elektronicznych, obejmujący układy logiczne, ste rowania, zapisu i odczytu oraz głowice – zespół dysków oraz jego napęd- przesuwnik głowic

– zespół docisku głowic w kierunku powierzchni dysku – zespół klimatyzacji i nawiewu, zabezpieczający układy pamięci przed przegrzaniem i zanieczyszczeniem pyłami. Schemat blokowy modułu pamięci dyskowej z uwzględnieniem najczęściej spotykanych rozwiązań zespołów przedstawiono na rys. 10.9.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply