Zespół buforowy

Najbardziej rozpowszechniony w konstrukcjach pamięci taśmowych wielu firm jest jednakże zespół buforowy, zawierający jeden lub dwa pojemniki, w którym taśma przyjmuje’kształt pętli pod wpływem różnicy ciśnień powietrza po jej wewnętrznej i zewnętrznej stronie. Schemat zespołu buforowego z dwoma pojemnikami kolumnowymi przedstawiono na rys. 10.15, a jego standardową konstrukcję na rys. 10.20.

Stosowane są również pojemniki będące jak gdyby połączeniem dwóch kolumn, w których pętla taśmy ma postać zbliżoną do elipsy. Zasadę działania takiego zespołu ilustruje rys. 10.21. Z pojemnika usuwa się

powietrze po stronie zewnętrznej pętli, natomiast w jej obrębie ciśnienie jest równe ciśnieniu atmosferycznemu lub nieco wyższe – dla zwiększenia różnicy powodującej napięcie taśmy.

Rozmiary pętli kontroluje się różnymi metodami: przez pomiar ciśnienia w określonych miejscach pojemnika, pomiar pojemności, albo za pomocą czujników fotoelektrycznych. Sygnały wysyłane przez taki układ kontrolny sterują mechanizmem napędu szpul, który z kolei zwiększa szybkość dostarczania taśmy do pojemnika lub jej pobierania.

Mechanizm przesuwu taśmy. Najprostszy i do niedawna powszechnie stosowany do przesuwu taśmy jest mechanizm, w którym jedna para rolek powoduje ruch taśmy w kierunku od szpuli podającej do szpuli nawijającej (przesuw w przód), druga para rolek ruch w kierunku przeciwnym (przesuw w tył). Taśma przeprowadzona między rolkami jest w razie potrzeby wprawiana w ruch na skutek dosunięcia jej przez rolkę dociskową do rolki napędowej, obracającej się ruchem ciągłym (rys. 10.22)

Our system works and I will be writing her postgraduate thesis at 50 GBP per 1000 row. Even Google Can’t Write Your Essay Better You could wind anything round the story, and it would workplace, particularly since students bang rags-to-riches tales Wellness policy, a mustiness for all citizens.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply